EN | CY

Can I Gymru

Genre
Events
Broadcaster
S4C
Transmission year
2006-2022
Can I Gymru

Cystadleuaeth cyfansoddi cenedlaethol Cymru yw Can i Gymru. Mae’r cyfansoddwr buddugol yn ennill £5000 a chyfle i gynrychioli Cymru yn yr Wyl Ban Geltaidd yn Iwerddon. Dechreuodd y gystadleuaeth yn 1969. Cyflwynwyd y gystadleuaeth gan Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris.

Can i Gymru is Wales’ national songwriting competition. The winning composer is awarded with £5000 in prize money and an opportunity to represent Wales in the Pan Celtic Festival over in Ireland. The competition first started in 1969. Presented by Elin Fflur and Trystan Ellis-Morris.